Privacy

ORANGE CUBE is verantwoordelijk voor en respecteert de privacy van al haar kandidaten, uitzendkrachten, arbeidsmigranten, medewerkers, zelfstandigen, contactpersonen van opdrachtgevers, leveranciers en websitebezoekers. Wij dragen er zorg voor dat jouw persoonlijke informatie bij ons vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd in overeenstemming met ons privacybeleid, zodat het vertrouwen wat je in ons stelt behouden wordt.

In deze privacy statement leggen wij graag aan je uit welke persoonlijke informatie wij van jou verzamelen en vastleggen, op welk moment en voor welke doeleinden. Ook maken wij helder inzichtelijk aan wie wij jouw gegevens verstrekken en wie wij deze laten verwerken. Daarbij is er een duidelijke omschrijving van jouw rechten en plichten en waar je terecht kunt. Neem deze daarom zorgvuldig door.

Dit zijn wij

ORANGE CUBE die elke dag hard werkt om mensen aan het werk te helpen. Wij zenden mensen uit, bemiddelen mensen en zelfstandigen naar werk, werven en selecteren en proberen iedere dag de beste service te verlenen die wij te bieden hebben aan onze kandidaten, uitzendkrachten, medewerkers, zelfstandigen en opdrachtgevers.

Onze  dienstverleningen wordt aangeboden en uitgevoerd door ORANGE CUBE  met administratieve ondersteuning en juridische werkgever van  Recruitment backoffice services B.V. (KVK 61832944).

Dit doen wij

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Je mag deze vrijwillig verstrekken, maar voor enkele gegevens hebben wij een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en te verwerken. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, zorg te dragen dat onze dienstverlening het beste aansluit op jouw wensen en verwachtingen en om te kunnen voldoen aan de verwachtingen of verplichtingen die wij hebben richting ons opdrachtgevers, leveranciers of andere derden.

Welke gegevens verzamelen wij van jou

Op het moment dat je bij ons terecht komt verzamelen wij vrijwel direct gegevens van jou. Dit kan zijn doordat je een bezoek brengt aan onze website, je inschrijft via een wervingsite waarvan wij gebruik maken, contact opneemt met één van onze vestigingen, bezoek aan onze sociale media sites of zelfs een persoonlijk bezoek brengt aan onze vestiging. Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in één van onze dienstverleningen.

Bezoek website

Wanneer je onze websites bezoekt zullen wij direct gegevens van jou verwerken. Wij verwerken jouw IP-adres, locatie en registreren je bezoek aan de website en de route die je volgt. Dit doen wij om onze website en het gebruik daarvan te optimaliseren en verbeteren. Dit zodat alles beter aansluit op jouw verwachtingen en het gebruik vereenvoudigd. We verwerken geen persoonlijke informatie. Zie voor meer informatie ook het cookiereglement.

Inschrijving

Je kunt je op verschillende manieren bij ons inschrijven. Dit kan via één van onze websites, maar ook telefonisch of bij ons op kantoor. De directe websites waarop jij je kunt inschrijven zijn de volgende:

-payrollbackoffice.synerg-e.com

Naast onze eigen websites plaatsen wij ook vacatures op vacaturesites. Als je op één van onze vacatures reageert, dan zullen wij jouw gegevens ook verwerken.

Bij een inschrijving verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • werkervaring en curriculum vitae (CV);
 • foto’s en/of video’s;
 • opleidingen, stages en cursussen;
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen of assessments;
 • gegevens over je beschikbaarheid;
 • gegevens over je mobiliteit, zoals beschikking over eigen vervoer en welke rijbewijzen je hebt;
 • overige gegevens die van toegevoegde waarde zijn om te beoordelen bij welke functie of bedrijf je het beste past.

Werkzaam bij ORANGE CUBE

Op het moment dat je voor ons gaat werken of werkt zullen wij de volgende gegevens verwerken:

 • aanvullende persoonsgegevens zoals nationaliteit, BSN, ID-bewijs en eventueel een tewerkstellingsvergunning;
 • gegevens voor de uitvoering van een juiste salarisadministratie;
 • betalingsgegevens;
 • overige zaken zoals verlof- en verzuimregistraties;
 • overige gegevens die van belang zijn voor de personeelsadministratie of HR-gerelateerde zaken zoals noodnummers, burgerlijke staat, gezinssamenstelling ten behoeve van pensioen;
 • als het noodzakelijk is voor de functie en of bedrijf waar je gaat werken kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals een verklaring van goed gedrag of medische keuring. Als dit het geval is, dan zullen we jou daar over informeren.

Klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties

Indien je ons contactpersoon bent van klanten, opdrachtgevers of andere zakelijke relaties, dan verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • naam;
 • contactgegevens, zoals e-mail en/of telefoonnummer (bij voorkeur zakelijke gegevens);
 • zakelijke gegevens zoals Kamer van Koophandel registratie, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Dit doen wij met jouw gegevens

Jouw gegevens gebruiken wij om onze dienstverleningen op het gebied van arbeid en HR aan jou aan te kunnen bieden. Hieronder vallen onder andere, werving & selectie, bemiddeling, uitzenden, detachering, salarisadministratie, HR-gerelateerde zaken en persoonlijke begeleiding en ontwikkeling.

Jouw gegevens worden verwerkt om:

 • jou te informeren over onze dienstverlening of HR-gerelateerde zaken die mogelijk interessant zijn voor jou. Dit kan bestaan uit nieuwsbrieven, mailings met onder andere vacatures of informatie met betrekking tot arbeid. Hiervoor hebben we expliciet jouw toestemming nodig,.
 • jou te kunnen helpen bij het hebben van contact met ons, zoals vragen via de website of op elke andere alternatieve manier;
 • jou te kunnen matchen bij het zoeken naar kandidaten bij een openstaande vacature (matching), welke zo goed mogelijk aansluit bij jou verwachtingen, eisen en capaciteiten;
 • te kunnen beoordelen of je een geschikte kandidaat zou zijn bij een openstaande vacature binnen onze organisatie of bij één van onze opdrachtgevers;
 • onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren;
 • jou proactief te kunnen voorstellen bij één van onze opdrachtgevers of bedrijven waar jij mogelijk van toegevoegde waarde kan zijn en/of qua capaciteiten en beschikbaarheid zou passen;
 • jou te bemiddelen naar tijdelijk of vast werk of naar een opdracht als u zelfstandige bent;
 • een goede uitvoer van de salarisadministratie te kunnen realiseren, zoals het verwerken van jouw loonstroken, het uitvoeren van je salarisbetaling, maar ook het doen van afdrachten naar de belastingdienst, pensioenfonds en overige;
 • onze verplichtingen na te komen bij het uitvoeren van een overeenkomst als zijnde een arbeidsovereenkomst met jou of een overeenkomst van opdracht in geval van een zelfstandige;
 • contact met jou te onderhouden over je beschikbaarheid, het inplannen en aanbieden van werk of andere zaken die gerelateerd zijn aan werk;
 • het gebruik van leaseauto’s en eventueel vergoeding van brandstofkosten of het vergoeden van reiskostenvergoeding en verwerken van eventuele boetes betreffende het verkeer te kunnen verwerken;
 • beoordelingen en functioneringsgesprekken te kunnen uitvoeren en verwerken en daarmee te kijken naar ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 • te kunnen voorzien in relevante verzekeringen zoals onder andere verzuimverzekeringen, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen;
 • jou aanbiedingen te kunnen doen die jou een voordeel kunnen opleveren, zoals bedrijven waar wij collectiviteitsafspraken mee hebben gemaakt en jij kunt meeprofiteren van deze afspraken;
 • onderzoeken te kunnen uitvoeren over de tevredenheid en/of dienstverlening van onze organisatie;
 • jou goed te kunnen begeleiden bij verzuim en mogelijk te werken aan re-integratie en de opvolging daarvan;
 • onze organisatie te voorzien van managementinformatie met als doel onze bedrijfsvoering te optimaliseren en te verbeteren en daarmee ook onze dienstverlening en onderneming te verbeteren.
 • jou uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, events of soortgelijke evenementen of borrels;

Afkomstig uit het buitenland

Als je afkomstig bent uit het buitenland en voor ons gaat werken, dan zullen wij naast bovenstaande ook nog aanvullende diensten kunnen aanbieden waar wij jouw gegevens voor verwerken. Wij verwerken in dit geval gegevens om:

 • jouw reis naar Nederland te kunnen organiseren;
 • je in Nederland te kunnen voorzien van goede huisvesting;
 • je te informeren over de cultuur in Nederland en de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 • jou verzekeringen aan te kunnen bieden en voor jou te verzorgen, inclusief de aan- en afmeldingen en afdracht van verplichte premies, zoals voor de zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering;
 • jou te kunnen voorzien van een transportmiddel voor het reizen van je verblijfsadres in Nederland naar je werk.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Om jou onze dienstverlening te kunnen bieden zullen wij jouw gegevens inzichtelijk maken voor onze werknemers. Wij verzekeren jou ervan dat alleen die werknemers inzicht hebben in jouw gegevens als dit voor hun werkzaamheden van belang is en tegelijk ook voor het aanbieden van onze dienstverlening naar jou of het nakomen van een overeenkomst.

Bij het verstrekken van gegevens over jou aan derden zullen we deze zoveel mogelijk beperken tot het minimale of wettelijke verplichte.

Bij het bemiddelen naar werk zullen wij jouw gegevens delen met relevante opdrachtgevers en/of bedrijven waarvan wij denken dat jij van toegevoegde waarde bent.

Als je werkzaam bent voor onze organisatie of in opdracht van ons bij één van onze opdrachtgevers werkt, dan hebben wij wettelijke verplichtingen bij het nakomen van de overeenkomst en het uitvoeren van de salarisadministratie. Wij zullen daarom jouw gegevens verstrekken aan de volgende organisaties of overheden: belastingdienst, pensioenfondsen en indien van toepassing beslagleggers.

In geval van verzuim en de begeleiding daarvan zal een arbodienst ingeschakeld worden en indien van toepassing ook een Arboarts. Gezien de wettelijke verplichting van opvolging en begeleiding zullen wij jouw gegevens verstrekken welke relevant zijn voor deze opvolging en begeleiding. Indien noodzakelijk zullen wij ook jouw gegevens doorsturen naar het UWV, bijvoorbeeld wanneer je tijdens verzuim uit dienst gaat.

Om aan onze verplichtingen als organisatie te voldoen en onze kwaliteit als organisatie te kunnen bewaken en garanderen laten wij regelmatig controles uitvoeren door geaccrediteerde auditinstellingen en accountants. Ten behoeve van deze controles zullen ook jouw gegevens worden verstrekt, maar uitsluitend als doel om onze kwaliteit te waarborgen en ons bedrijfsvoering op een hoog niveau te houden.

Indien je afkomstig bent uit het buitenland en wij voor jou overige diensten aanbieden en verzorgen, dan zullen wij jouw gegevens ook aan derden verstrekken. Dit uitsluitend voor de diensten die wij jou aanvullend aanbieden en waar jij ons expliciet akkoord voor geeft. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van huisvesting, verzekeringen en vervoersmiddelen.

Voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van persoonlijke begeleiding, cursussen en/of opleidingen zullen wij jouw gegevens verstrekken aan opleidingsinstanties en bedrijven die zich namens ons bezig houden met jouw ontwikkeling en opleiding.

Aanvullende informatie t.b.v. ORANGE CUBE

Binnen ORANGE CUBE is de salarisadministratie en het beheer van uitzendcontracten, ofwel het formele werkgeverschap, uitbesteed aan een RECRUITMENTbackoffice. Om jouw salaris correct te kunnen voldoen en jou ter beschikking te kunnen stellen bij opdrachtgevers van ORANGE CUBE zullen jouw gegevens worden verstrekt aan deze BACKOFFICE organisatie. Je wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld.

Tot slot kan het voorkomen dat wij jouw gegevens in zeldzame gevallen moeten vrijgeven. Dit door het ontvangen van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- en regelgeving. Wij zullen ons best doen om jou daar op tijd over te informeren, tenzij wij daar door wettelijke redenen niet toe over kunnen gaan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang als jij gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Ook hebben wij vanuit wet- en regelgeving verplichtingen tot het bewaren van gegevens. Dit is onder andere het aanleveren van bewijslast en/of eventuele vorderingen die betrekking kunnen hebben op het heden en het verleden.

Daar waar wij geen reden hebben die vanuit wet- en regelgeving is bepaald zullen we jouw expliciete vrijwillige toestemming vragen. Deze toestemming kan je uiteraard ook weer intrekken op het moment dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Zie ook “contactgegevens” voor het verkrijgen van extra informatie of intrekken van jouw toestemming.

Beveiliging en vertrouwen

Jouw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan zoals aangegeven in deze privacy statement. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn ingevoerd op zowel organisatorisch als technisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving aan derden van jouw persoonsgegevens te voorkomen. In geen enkel geval kan ORANGE CUBE aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door een derde. Als wij jouw gegevens doorgeven aan een derde, dan zullen wij ervoor zorg dragen dat zij aan dezelfde regels gebonden zijn.

Welke rechten heb je

Naast de verwerking van de persoonsgegevens heb je ook enkele rechten als persoon.

Recht op inzage en correctie

Op elk moment mag je jouw gegevens inzien en indien nodig corrigeren. De voornaamste gegevens kan je via jouw portal inzien en ook wijzigen.

Verbetering, verwijdering en beperking

Het staat je volledig vrij om alles te delen wat je wilt. Daarbij heb je natuurlijk ook het recht om juist bepaalde gegevens niet te verstrekken of ons te verzoeken om gegevens van jou te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Als je gegevens wilt laten verwijderen, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren. Mogelijk vallen hierdoor enkele diensten weg. Daarnaast is het verzoek tot verwijderen alleen mogelijk als wij geen wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van deze gegevens. Wel kunnen wij de toegang tot jouw gegevens beperken voor onze werknemers en derden.

Recht van verzet

Je kunt ons altijd verzoeken om gegevens niet te verwerken in verband met een ernstige en legitieme reden. Afhankelijk of er een wettelijke grond is voor de verwerking zullen wij jouw verzet afwegen en wanneer mogelijk uitvoeren. Als je je wilt verzetten voor direct marketing, dan is daar geen reden voor nodig en kan je dat op ieder moment uitvoeren.

Recht van gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en/of vervolgens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht van intrekking van goedkeuring

Je kunt alle verwerkingen die zijn gedaan op basis van de door jouw voorafgaand afgegeven toestemming ieder moment intrekken. Houd er wel rekening mee dat in sommige gevallen dit van invloed is op de dienstverlening die wij jou kunnen bieden.