Uitzenden

WAAROM UITZENDEN?

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Flexibiliteit

De belangrijkste reden om uitzendkrachten in te huren is flexibiliteit. Je huurt de werknemer zolang in als nodig is. een werknemer kan via ORANGE CUBE 5,5 jaar bij u in dienst blijven voordat hij/ zij een vast contract moet worden aangeboden. Bij u is dat maximaal 3 contracten in 3 jaar. Is er geen werk meer te doen, dan ben je niet verplicht om deze persoon aan het werk te houden. Je betaalt dus alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Mocht de werknemer niet bevallen, dan kun je zonder problemen per direct afscheid van elkaar nemen.

De eerste zes maanden geld besparen …

Volgens de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) is het de eerste zes maanden goedkoper om een uitzendkracht in te huren dan een medewerker onder contract aan te nemen.

Duurt een project minder dan zes maanden of is het nog onzeker hoe lang je een werknemer nodig hebt? Dan is een uitzendkracht uiteindelijk wellicht een goedkopere oplossing dan het zelf aannemen van een nieuwe werknemer.

Uitzendkrachten zijn duur ….

Het meest gehoorde argument zijn de hogere kosten. Er wordt gesproken over het brutoloon met een omrekeningsfactor. Veelal denken werkgevers onterecht, dat de omrekeningsfactor de winstmarge is voor het uitzendbureau en vergeten dan dat als zij personeel zelf in dienst nemen, ook te maken krijgen met werkgeverslasten en verzekeringen.