Wet DBA

De Belastingdienst kijkt naar een aantal criteria. U hoeft niet aan alle punten te voldoen. Het gaat om het totaalplaatje. De criteria:

  • Er is geen gezagsverhouding. Dit is een lastige. Want als zzp’er moet u toch vaak verantwoording afleggen aan uw opdrachtgever. Of u draait mee in een team, waarbij u ook deelneemt aan overleggen. Het begrip gezagsverhouding wordt daarom opnieuw bekeken.
  • U krijgt geen vast loon. Bijvoorbeeld per maand. U wordt dus alleen betaald als u werkt. En alleen voor het werk dat u heeft gedaan.
  • U mag vervanging sturen. Bijvoorbeeld: als u ziek bent. Ook dit begrip wordt opnieuw bekeken. Want veel zzp’ers werken als specialist. Vervanging kan dan lastig zijn.
  • U gebruikt eigen materiaal. Bijvoorbeeld: u gebruikt uw eigen laptop of u neemt uw eigen helm mee naar de bouwplaats. Dit is geen officieel criterium, maar het telt wel mee voor het totaalplaatje.

Gevolgen schijnzelfstandigheid

Voor u:

  • u kunt alleen verder met uw opdracht als u de werkwijze aanpast of als uw opdrachtgever u in dienst neemt. U kunt uw werkwijze aanpassen door bijvoorbeeld een modelovereenkomst te gebruiken.
  • de Belastingdienst kan u naheffingen opleggen.
  • u kunt uw ondernemersaftrek kwijtraken.

Voor uw opdrachtgever:

  • uw opdrachtgever kan een boete krijgen van de Belastingdienst.
  • uw opdrachtgever moet alsnog de sociale verzekeringen, pensioen en vakantiedagen betalen.
  • als uw opdrachtgever met u verder gaat, dan moet u de werkwijze aanpassen of krijgt u een dienstverband.

U kunt natuurlijk ook via een bemiddelingsbureau een opdracht uitvoeren. Als dat gaat met een tussenkomstmodel wordt het bemiddelingsbureau de formele opdrachtgever van u. U heeft dus geen directe overeenkomst met de opdrachtgever. Het risico op het ontstaan van een dienstbetrekking ligt dan ook bij het bemiddelingsbureau.